Slovenský Červený kríž oceňoval

4. mája si Slovenský Červený kríž pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca uctil 27 svojich členov a dobrovoľníkov a udelil im najvyššie ocenenia SČK za ich dlhoročnú prácu v oblasti humanity, sociálnych aktivít, propagácie darcovstva krvi i záchrany ľudských životov. Popoludní ocenených prijal aj prezident SR Andrej Kiska.

Do knihy cti sa tiež zapísal Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v Leviciach. Klub zdravých materských škôl vznikol pred viac ako dvadsiatimi rokmi pri levickom územnom spolku SČK. Má vlastný štatút a všetky jeho členské materské školy sú tiež členmi SČK. Činnosť klubu sa orientuje na zdravotnú výchovu a pritom učí deti o krvi a jej význame pre človeka. Pôvodný nápad z Levíc má po dvoch desaťročiach neuveriteľné výsledky – klub nielen vychoval stovky malých zdravotníkov, no z nich už dnes vyrástla nová generácia darcov krvi. Rady darcov krvi neustále rozširujú aj ich rodičia.
Toto úžasné zoskupenie učiteľov, detí a ich rodičov sa predstavuje na mnohých prehliadkach a iných fórach. Organizuje dokonca vlastné konferencie a workshopy pre iné územné spolky SČK. V nemalej miere sa klub podieľal na celoslovensky významných metodických usmerneniach prehliadok Malých zdravotníkov a na príprave edukačného materiálu pre materské školy.

V prítomnosti pani Mgr. Oľgy Kurpašovej a pani Kataríny Olejárovej a s radosťou Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v Leviciach bol zapísaný do Knihy cti Slovenského Červeného kríža.

 

Do Knihy cti SČK bol zapísaný aj Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v Leviciach.

Ďalšie články