Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska , Krajské stredisko Nitra prvú stredu v mesiaci poskytuje v priestoroch SČK Levice sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu pre

  • ľudí so zrakovým postihnutím
  • rodinných príslušníkov zrakovo postihnutých
  • širšie okolie ( spolupracovníci, zamestnávatelia…)

k dispozícii je pani Mgr.  Erika Šodorová od 8.00-12.00 hod. ( mobil: 0911636421) 

 

 

 

Klientsky deň – poradenstvo a sociálna rehabilitácia 

Ďalšie články