Výzva na darovanie krvi

Výzva na darovanie krvi 

 

Pre akútny nedostatok krvi prosíme všetkých tých, ktorí môžu darovať túto vzácnu tekutinu, aby prišli na
hematologicko-transfúzne oddelenie NsP v Leviciach (2. poschodie)
odbery sa konajú každý utorok od 7:00 do 10:30 hod. 
Prípadne na mobilné odbery podľa priloženej tabuľky.
Potrebné sú všetky krvné skupiny!
Hláste sa na t.č. 036/6312804
 
Srdečne ďakujeme!

 

 

 

Potrebné sú všetky krvné skupiny!

Hláste sa na t.č.036/6307900.

Ďakujeme.

Ďalšie články