Zoznam členov KZMŠ

Zoznam škôl registrovaných v Klube zdravých materských škôl pri ÚzS SČK Levice

P. č.

PSČ:

ŠKOLA: (Materská škola – MŠ,

Základná škola s materskou školou – ZŠ s MŠ)

1.

935 51

MŠ, Bajka 54

2.

935 36

MŠ, Beša 88

3.

935 24

MŠ, Čajkov 285

4.

935 68

ZŠ s MŠ, Čaka 364

5.

935 63

MŠ – Óvoda, Kostolná 66, Čata

6.

935 37

MŠ,  Dolný Pial, Hlavná 59,

7.

935 29

MŠ, Hronské Kľačany 319

8.

935 27

MŠ, Hronské Kosihy 189

9.

935 32

MŠ, Ul. Školská 11, Kalná n/Hronom

10.

935 22

ZŠ s MŠ, Kozárovce 927

11.

937 01

MŠ, Kukučínov 18

12.

934 01

MŠ, Dopravná  ul. 60, Levice

13.

934 01

MŠ, Hlboká ul. 1, Levice

14.

934 01

MŠ, Ul. P. O. Hviezdoslava 20, Levice

15.

934 01

MŠ, Perecká ul. 41, Levice

16.

934 01

MŠ, Tekovská ul. 28, Levice

17.

934 01

MŠ Ul.  T. Vansovej  2, Levice

18.

934 01

MŠ Vojenská  ul. 114, Levice

19.

934 01

ZŠ s MŠ  sv. Vincenta de Paul, Saratovská  87, Levice

20.

935 65

MŠ, Málaš 165

21.

935 33

MŠ, Nový Tekov 86

22.

935 63

MŠ, Plavé Vozokany 319

23.

935 62

MŠ – Óvoda , Hlavná 89, Pohronský Ruskov

24.

935 23 

ZŠ s MŠ, Školská 10, Rybník

25.

935 87

MŠ, Santovka, Kúpeľná 2

26.

935 26

MŠ, Kováčová 10, Starý Tekov

27.

936 01

MŠ, Hviezdoslavova 30 , Šahy

28.

936 01

MŠ s VJM – Óvoda, Hviezdoslavova 32, Šahy – Ipolyság

29.

936 01

MŠ – Óvoda, M. R. Štefánika 14, Šahy

30.

936 01

MŠ – Óvoda, Hontianska cesta  45, Šahy

31.

935 52

ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426

32.

935 21

MŠ, Nám. odborárov 9, Tlmače,

33.

935 21

MŠ, Nová 2, Tlmače

34.

937 01

MŠ, SNP 9, Želiezovce

35.

937 01

MŠ, SNP 93, Želiezovce – Mikula                

36.

935 02

ZŠ s MŠ, Osloboditeľov 30, Žemberovce

 

Sumár k  31. januáru 2017

V Klube zdravých materských škôl je zaregistrovaných 36 škôl okresu Levice.

Počet členiek KZMŠ, dobrovoľníčok je 75 (učiteľky MŠ a ZŠ s MŠ, 2 sú členky Územnej rady SČK Levice)

a sú členkami Slovenského Červeného kríža.