2% alebo 3% zo zaplatených daní

Aj vďaka ľuďom, ktorí nám darujú 2% a  ktorým nie je ľahostajný  osud iných , môžeme pomáhať tam, kde je to potrebné

Z 2% ktoré ste nám v uplynulých rokoch darovali, sme využili na zabezpečenie aktivít územného spolku, hlavne na zabezpečenie prevádzky sociálnych služieb a a zlepšenie ich kvality prostredníctvom lepšieho vybavenia, na zabezpečenie kvalitnejšej výučby prvej pomoci. Pokiaľ ste dobrovoľník, môže byť Váš príspevok až 3%

Z 2% sme  v minulosti:

  • Dovybavili sme Zariadenie pre seniorov SČK v Liptovskom Hrádku, lepším, kvalitnejším zariadením a vybavením sme prispeli k zvýšeniu kvality života klientov v tomto zariadení,
  • doplnili sme pomôcky do požičovne pomôcok, 
  • podporili sme darcovstvo krvi a oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi,
  • nakúpili modely a prostriedky na výučbu prvej pomoci,
  • pomáhali sme všetkým, ktorí sa ocitli v núdzi a našu pomoc potrebujú.

Údaje Slovenského Červeného kríža, územný spolok Liptovský Mikuláš

Obchodné meno/Názov organizácie: Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov

Sídlo organizácie: Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IČO: 00416070

Nezabudnite:

  • ak pracujete ako dobrovoľník, môžete venovať až 3%,
  • máte možnosť v daňovom priznaní zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) prijímateľovi vašich 1% resp. 2%. Dostaneme  takto informácie, kto nás svojimi 2% podporil. Môžeme tak darcom , samozrejme po ich súhlase verejne poďakovať ( ďakovný list, poďakovanie na našej webstránke, vo výročnej správe a pod.)
  • stiahnite si tlačivo priamo na našej stránke
Vyhlasenie2023 SČK LIptov