Dopraváčik

Ukážky prvej pomoci pre najmenších

25.6.2015 sme na akcii v STOP SCHOPE v Liptovskom Mikuláši s názvom Dopraváčik prezentovali prvú pomoc deťom Materských škôl z Liptovského Mikuláša. hravou formou si na našom stanovišti mohli vyskúšať privolanie pomoci, obvääzovanie drobných rán, či resuscitáciu. Mládež SČK bola veľmi aktívna a detičky zasa veľmi šikovné,,,