Oceňovanie darcov krvi 2020

Ocenenie bezpríspevkových darcov krvi

SČK územný spolok Liptov oceňuje bezpríspevkových darcov krvi plaketami prof. MUDr. Jana Janského a plaketami MUDr. Kňazovického pravidelne, 2x ročne  a to v Liptovskom Mikuláši, aj v Ružomberku

Jarné oceňovania sa pre pandémiu COVID19 zrušili, darcovia krvi budú kontaktovaní v náhradných termínoch alebo ocenenie prebehne inou formou ako tradične. Všetkých, ktorí majú nárok na ocenenie v tomto období budeme kontaktovať
Ďaľšie oceňovanie potom prebehne na konci roka 2020, ak to situácia na Slovensku bude umožňovať
 
Nezabúdajte prosím, že aj v čase pandémie ľudia krv potrebujú, preto, ak Vám to zdravotný stav dovoľuje, neprestávajte ju darovať ani v tomto období. Ďakujeme