Sviečkový pochod 2016

http://www.redcross.sk/administration/cmsnews/edit/sk/2467

Svetový deň prevencie HIV/ AIDS

Všetkých Váís srdečne pozývame na akcie pri príležitosti Svetová dňa boja proti HIV / AIDS

1.12.2016 Gymnázium M.M. Hodžu – prednášky, workschopy, vypúšťanie červených balónov

 2.12.2016 STOP SCHOP Liptovský Mikuláš od 14,00 hod

                                                                    od 16,30 – Sviečkový pochod mestom

Pripnite si červenú stužku a vyjadrite tiež svoju solidaritu