Deň boja proti HIV

Svetový deň AIDS každoročne pripadá na 1. decembra. 

Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS 

 

Aj Mládež SČK územného spolku Liptov chce vyjadriť svoju solidaritu s ľuďmi trpaicimi AIDS a tiež poukázať na nutnosť prevencie tohoto ochorenia. Preto organizuje prednášky, workschop a tradične Sviečkový pochod, ktorého záverom bude vytvorenie živej červenej stužky. 

2.12.2016

STOP SCHOP 

14,00 – 16,30 workschopy

16,30 – živá stužka

17,00 – Sviečkový pochod od STOP SCHOP ku Galérii P. M. Bohúňa / minúta ticha, príhovor, vytvorenie stužiek zo                         sviečok

 

 

 

Ďalšie články