Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Liptovský Mikuláš

Kuzmányho 15
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 00416070
DIČ: 2020579385
IBAN: SK5902000000000004837342

Napíšte nám

Spolky