Volené orgány SČK územný spolok Liptovský Mikuláš- zvolené na Sneme dňa 1.6.2023

Predsedníčka Územnej rady SČK územného spolku Liptovský Mikuláš:

MUDr. Marta Voštináková

Zloženie Územnej rady územného spolku Liptovský Mikuláš:

Meno a priezvisko                    Miestny spolok 

Ing. Farkaš Miroslav

MS Liptovská Anna

Jaroslav Janči

MS Liptovský Mikuláš

PhDr.Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.

MS Ľubeľa

Mgr. Danka Maliňáková, PhD.

MS Martinček

PhDr.Bc. Eva Moraučíková, PhD.

MS KU Ružomberok

MUDr. Marta Voštináková

MS L. Mikuláš

riaditeľ SČK

člen z titulu funkcie

Prizývaní členovia:

 

zástupca KDK  -Zdenko Pavlu

MS KDK

Zástupca Mládeže SČK 

a zástupca Vodnej záchrannej služby

 

 

Zloženie Kontrolnej rady SČK ÚzS Liptovský Mikuláš:

  1. Mária Kováčová MS SČK Žiar – predsedníčka
  2. Ing. Jana Porubänová MS SČK Žiar
  3. Ing. Zdenka Klinková, PhD MS Martinček