Kurzy plavec – záchranár

sú určené pre všetkých, ktorí chcú pracovať ako plavčíci bazénoch , rehabilitačných bazénoch, či vodných plochách, alebo sa chcú podieľať na preventívnych aktivitách SČK na vodných plochách.

Môžete u nás absolvovať nasledovné kurzy:

PLAVEC ZÁCHRANÁR KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ BRONZ – PLAVČÍK PRE PLAVECKÉ BAZÉNY
Čo získate týmto kurzom:

 • kvalifikáciu „plavec-záchranár“ kvalifikačný stupeň BRONZ platnú na obdobie 5 rokov
 • medzinárodný preukaz VZS a ILS
 • možné členstvo v Slovenskom červenom kríži
 • metodickú príručku Plavec – záchranár

Podmienky účasti na kurze: prihláška a lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať kurz, vek min. 18 rokov splnenie vstupných plaveckých testov zaplatenie kurzového poplatku 200,-€

PLAVEC ZÁCHRANÁR – KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ STRIEBRO“ PLAVČÍK PRE OTVORENÉ VODNÉ PLOCHY
Čo získate týmto kurzom:

 • kvalifikáciu „plavec-záchranár“ kvalifikačný stupeň STRIEBRO platnú na obdobie 5 rokov
 • medzinárodný preukaz VZS a ILS
 • možné členstvo v Slovenskom červenom kríži
 • metodickú príručku Plavec – záchranár

Podmienky účasti na kurze: lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať kurz vek min. 18 rokov splnenie vstupných plaveckých testov zaplatenie kurzového poplatku 100,-€ (v prípade pokračovania z kval.stupňa BRONZ 50,- €).

DOŠKOLOVACIE KURZY KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ STRIEBRO A BRONZ
kurzom získate:

predĺženie platnosti preukazu o ďalších 5 rokov

kurzový poplatok 50,- €

PLAVČÍK PRE REGENERAČNÉ, REHABILITAČNÉ A LIEČEBNÉ ZARIADENIA (RRaLZ)

 • veková hranica 18 rokov
 • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti (50 m v.sp. M: 1:00 min/ Ž : 1.10 min, preplávanie 10 m pod hladinou vody na zadržaný nádych, mŕtvy ťah (dead lift – M/70 kg, Ž/50 kg)
 • Podmienky účasti na kurze: prihláška a lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať kurz, vek min. 18 rokov splnenie vstupných plaveckých testov zaplatenie kurzového poplatku 120,-€

Tu nájdete termíny kurzov na rok 2023: e_download.php (vzs-lm.sk)

Informácie: Mgr. Marek MARCINČIN, Mobil: 0905 978 499, e-mail: marcincin.marek@szm.sk Školiace stredisko VZS SČK Liptovský Mikuláš Predbežné prihlášky, prípadne bližšie informácie: Školiace stredisko VZS SČK, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš

Školiace stredisko – Oficiálna stránka VZS SČK (vzs-lm.sk)