Kurzy prvej pomoci

SČK územný spolok Liptovský Mikuláš

organizuje nasledovné kurzy prvej pomoci:

1. Kurz prvej pomoci v rozsahu 8 hodín

Slovenský Červený kríž je držiteľom Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní osvedčenia o akreditácii Kurzu prvej pomoci č. 05231-12/2009-OZdV zo dňa 9. 3. 2009.

Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, verejnosť, organizácie, autoškoly, BOZP

cena kurzu: 30,0 €

2. 16- hodinový kurz prvej pomoci 

cena: 60,0 €

3. 33- hodinový kurz prvej pomoci

cena: 120,0 €

Po absolvovaní 16 a 33 – hodinového kurzu možno okrem potvrdenia získať certifikát SČK s medzinárodnou platnosťou.  Výučba prvej pomoci v kurzoch SČK je v súlade s európskymi odporúčaniami Červeného kríža/Červeného polmesiaca. Táto akreditácia zaručuje vydávaným certifikátom SČK celoeurópsku platnosť. ( +10,0 €)

Kurzy prvej pomoci možno absolvovať v akreditovaných učebniach v Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku. Výučbu zabezpečujú kvalifikovane vyškolení inštruktori SČK, pričom používajú modernú výučbovú techniku, pomôcky a výučbové modely. Na kurzoch získate nielen teoretické vedomosti, ale v prvom rade praktické zručnosti potrebné na poskytnutie prvej pomoci.