Sociálne služby

SČK územný spolok Liptov poskytuje na základe registrácie niekoľko druhov sociálnych služieb

našim cieľom

– je pomáhať všetkým, ktorí sa ocitli v situácii, že potrebujú pomoc z dôvodu svojho, veku, ochorenia, či postihnutia,

– uľahčiť život s ochorením, pomáhať zostať aktívny v spoločnosti aj napriek hendikepu, zamedziť vyčlenenie zo spoločnosti,

– zabezpečiť dôstojný život aj s ochorením, či vo vyššom veku vďaka používaniu rôznych pomôcok,

– uľahčiť opatrovateľskému personálu, či rodinným príslušníkov v starostlivosti o klienta.

U NÁS MôŽETE VYUŽIŤ PONUKU NASLEDUJÚCICH SLIŽIEB: 

  • – opatrovateľská služba,
  • – prepravná služba,
  • – požičiavanie pomôcok,
  • – stredisko osobnej hygieny / sklad šatstva/,
  • – Zariadenie pre seniorov SČK