Spomienka pani Devečková

1956

SPOMIENKA

MS SČK v Smrečanoch (okr. L. Mikuláš) si dňa 26. mája 2014 pripomenul 2. výročie úmrtia našej bývalej členky pani Boženy Devečkovej. Patrila medzi tých, ktorí v roku 1956 založili Miestnu skupinu ČK. Bola zanietenou členkou od začiatku až do samého konca svojho života. V spolku aktívne pracovala ako tajomníčka 38 rokov, potom ešte 10 rokov ako členka výboru do roku 2009. Na spoločných akciách bola vždy ochotná ukázať ako sa robí napr. ťahaná štrúdľa, učila nás piecť vianočné oblátky a iné dobroty. Pri príležitosti 50. výročia spolku upiekla na VČS veľkú tortu. Keď v Martine vzniklo Múzeum SČK považovala za povinnosť poslať za MS niekoľko vhodných predmetov do jeho zbierky. Keď sme neskôr múzeum spolu navštívili, bola veľmi rada, že sa osobne stretla s jeho riaditeľkou PhDr. Zorou Mintalovou.
Humanitné princípy žitia boli prirodzenou súčasťou jej osobnosti. Mala skúsenosť s krutosťou vojny. Na vlastnej koži prežila hrozné frontové mesiace na prelome rokov 1944-1945 priamo v dedine. Preto celý svoj život šírila okolo seba ľudskosť a pomáhala ako mohla. Bola vzorom pre ostatných členov spolku ako aj pre občanov Smrečian. Za svoju príkladnú prácu bola ocenená medailou ČK I. a II. stupňa, zápisom do Knihy cti a medailou pri príležitosti 10. výročia vzniku SČK. Vedela poradiť pochváliť, povzbudiť.
Od roku 1953 pracovala v miestnej Materskej škole ako riaditeľka a učiteľka až do dôchodku. Pani učiteľka, ako ju zvykli všetci oslovovať, prevzala po smrti svojho manžela, tiež učiteľa, mnohé jeho aktivity. Nechcela dopustiť, aby jeho celoživotné snaženie nemalo pokračovanie. Preto sa pustila do mnohých osvetových činností. Jednou z nich bola práca v Obecnej knižnici, ktorej sa venovala niekoľko desiatok rokov. Aj vďaka nej naša knižnica, napriek modernej internetovej dobe, naďalej funguje a uchováva mnoho vzácnych kníh a dokumentov z dávnych čias.
Mala vrúcny vzťah k folklóru. Odkedy sa do Smrečian priženil jej manžel, začal robiť zápisky o zvykoch a piesňach nášho kraja. Pani učiteľka v tom usilovne pokračovala. Prišiel čas, keď si múdri ľudia v Smrečanoch začali uvedomovať ako nenávratne odchádza dávny spôsob života, architektúra, odev, staré zvyky. V roku 1979 založila v obci Folklórnu skupinu, ktorá je známa nielen v blízkom okolí, ale aj za hranicami Slovenska. Písala originálne scenáre na vystúpenia, učila piesne, spôsoby tanca, zvyky, ktoré sa tradovali počas štyroch ročných období v dávnych časoch. Keď chýbal kroj zohnala materiál a s láskou ho ušila. Našla pár zanietených ľudí a v dedine a spolu zozbierali staré a nepotrebné súčiastky ľudových odevov. Tak sa pani učiteľka pričinila aj o vznik Pamätnej izby, neskôr premenovanej na Múzeum, so zachovanými pamiatkami z minulosti.
Láska k ochotníckemu divadlu ju neopustila po celý život. Pod režisérskym dohľadom svojho manžela Vladimíra Devečku hrala v nejednom predstavení. Hrala zväčša hlavné postavy. Dlhé roky nacvičovala detské divadlá a nejeden občan nadobudol kladný vzťah k ochotníckemu divadlu práve vďaka nej. Keď si naše divadlo pripomínalo 100. výročie svojho vzniku, prišiel za ňou televízny štáb nakrútiť rozhovor o divadle do relácie (ne) Celebrity. To bol ako pre ňu „ušitý“ prívlastok.
Bola členkou JDS nielen v Smrečanoch, ale aj v susednej obci Žiar. V roku 2010 jej bolo udelené vyznamenanie Senior roka. Bola aktívnou členkou aj vo Zväze záhradkárov. Zúčastňovala sa nielen schôdzí, ale aj jesenných výstav, kde sa vystavovali aj unikátne plody z veľkej záhrady, ktorú tak milovala a rada v nej aktívne oddychovala.
Málokto chápal ako to všetko stihla, veď mala svoju rodinu a dve deti. Ona na to vždy hovorila – „Keď sa chce, všetko sa dá.“ Celý život mala rada ľudí a ľudia milovali ju. Rozdávala všetkým okolo seba, čo bolo nadelené jej v materiálnom aj duchovnom význame. Celý život bola aktívna, skromná a po oceneniach nebažila. Dávala s láskou a nezištne. Toto je len zlomok z toho, čo pre nás, občanov, ale aj pre obec Smrečany pani Božena Devečková urobila. Všetci sme si ju za to veľmi vážili.
Vo veľkej rodine spolku ČK pracuje veľa šikovných a dobrých ľudí, ale pani učiteľka bola skutočne výnimočná žena. Sme radi, že bola jeho súčasťou a že sme mali šťastie spoznať tohto človeka s veľkým srdcom a prežiť pár rokov v jej blízkosti. Budeme na ňu dlho spomínať a dlho bude medzi nami chýbať. Už sa asi nenájde nikto, kto by ju plnohodnotne nahradil. Dňa 17. septembra 2013 by sa dožila svojej deväťdesiatky. Miesto po nej zostalo prázdne, ale spomienky na ňu zostanú v našich srdciach navždy.

D. Kováčová
predsedníčka MS SČK Smrečany
foto: Mgr. I. Kročanová