Kto môže byť prijatý do zariadenia

Sociálna služba v zariadení pre seniorov je určená všetkým ľuďom v dôchodkovom veku, ktorí

  • majú záujme o umiestnenie v zariadení a podajú žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení
  • majú Posudok  o odkázanosti a Rozhodnutie 

Pred podaním žiadosti je nutné, vybaviť Posudok a Rozhodnutie  o odkázanosti na sociálnu službu  – podaním žiadosti na mestskom alebo obecnom úrade v mieste bydliska, k žiadosti je potrebné priložiť aj posudok o zdravotnom stave od Vášho lekára.

AK budete mať vybavené všetky formality, sociálnu službu v našom zariadení je Vám možné začať poskytovať:

  •   ihneď, v prípade, že máme v zariadení voľné miesto,
  •    alebo po jeho uvoľnení na základe vytvoreného poradovníka.

PRI PRIATÍ  do nášho zariadenia si prosím doneste:

– právoplatný Posudok a  Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,  

– vypísanú žiadosť o poskytovanie služby, 

– občiansky preukaz,

– preukaz poistenca,

– potvrdenie o výške dôchodku – fotokópia rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne,

– potvrdenie o bezinfekčnosti vydaného obvodných lekárom, nie staršie ako tri dni,

– výsledky vyšetrení /  výtery, rtg pľúc/,

– zdravotnú dokumentáciu, 

– lieky, osobné veci, hygienické potreby a pod. 

– do zariadenia je možné doniesť si niekoľko spomienkových predmetov z predchádzajúceho prostredia

V prípade potreby Vám radi poradíme ako postupovať / 044 5223636 / 

 

 

 

 

 

 

PDF Embedder requires a url attribute