Medzinárodný deň dobrovoľníkov

Dobrovoľníci Červeného kríža a Červeného polmesiaca sú NEZASTAVITEĽNÍ. Na celom svete sú ich milióny a každý rok dokazujú, že majú srdce na pravom mieste a sú vždy tam, kde sú potrební.

V roku 1985 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov. Slovenský Červený kríž chce poďakovať všetkým svojim dobrovoľníkom, ktorí si aj v týchto neľahkých časoch stále nájdu čas a venujú svoju energiu a empatiu tým, ktorí potrebujú pomôcť. Sú medzi nimi ľudia rôzneho veku, profesií či záujmov, ale spája ich túžba urobiť tento svet lepším a starať sa jeden o druhého.

Vaše odhodlanie a súcit nepozná hraníc. Váš prínos pre spoločnosť je nevyčísliteľný a zároveň neoceniteľný. Ďakujeme, dobrovoľníci, spolu sme NEZASTAVITEĽNÍ!

Ďalšie články