Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka 2018

Výsledky 26. ročníka Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka

Takmer 150 súťažiacich, desiatky rozhodcov, figurantov a maskérov SČK boli od skorého sobotného rána v uliciach Žiliny. Počas celoslovenskej súťaže mali možnosť nielen porovnať si svoje vedomosti a zručnosti, ale tiež ukázať širokej verejnosti, aké dôležité je vedieť poskytnúť prvú pomoc. Na súťažných stanovištiach ošetrovali veľké krvácanie, resuscitovali, pomáhali pri dopravnej nehode, upokojovali zmätených ranených, volali záchranku. V situácii, pri ktorej poskytovali pomoc raneným bojovníkom zo 16. storočia, nemali k dispozícii žiadne moderné lekárničky a ich úlohou bolo improvizovať a ošetriť ich za pomoci svojich vedomostí a zručností z 21. storočia. 
Ošetrením neznámeho človeka na ulici počas presunu z jedného stanovišťa na druhé súťažné družstvá preukázali ľudskosť a empatiu. Následne sa dozvedeli, že šlo o tajné stanovište a nie o náhodnú udalosť.
Pri všetkých situáciách bola okrem týchto zručností mimoriadne dôležitá ochota pomôcť a tímová práca. Družstvá červenokrižiakov znova potvrdili, že nič z toho im nechýba.

Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách – dospelí a mladí ľudia od 15 do 18 rokov. 
V kategórii dospelých prvé miesto získali súťažiaci z Martina, druhé miesto obsadilo družstvo z Bratislavy a bronz si odniesli červenokrižiaci z Banskej Bystrice.

V kategórii do 18 rokov vyhralo družstvo z Bratislavy, striebro získali súťažiaci zo Sniny a na treťom mieste sa umiestnili mladí ľudia z Humenného. 

Tešíme sa opäť o rok!


Bratislava, 21. jún 2018 – Mesto Žilina privíta koncom júna stovky nadšencov prvej pomoci. 30 družstiev červenokrižiakov si na ôsmich súťažných stanovištiach preverí svoje vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. Samotná súťaž začína v sobotu 23. júna 2018 ráno o 7:15 hod., súťažné situácie budú rozmiestnené v širšom centre mesta. Verejnosť je srdečne vítaná!

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka – súťaž v poskytovaní prvej pomoci (22. – 23. jún 2018)
                                                                                                                
Bratislava, 21. jún 2018 – Mesto Žilina privíta koncom júna stovky nadšencov prvej pomoci. 30 družstiev červenokrižiakov si na ôsmich súťažných stanovištiach preverí svoje vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. Samotná súťaž začína v sobotu 23. júna 2018 ráno o 7:15 hod., súťažné situácie budú rozmiestnené v širšom centre mesta. Verejnosť je srdečne vítaná!
 
Päťčlenné tímy budú mať za úlohu úspešne prejsť súťažnými a nesúťažnými stanovišťami, ktoré pripravila odborná jury. Prípravu a realizáciu súťaže majú na starosti desiatky organizátorov, rozhodcov, figurantov a maskérov. Každému družstvu zabezpečujú pri jednotlivých simulovaných situáciách rovnaké podmienky. Podrobnosti súťaže sú do poslednej chvíle tajné, no všetky stanovištia sú realistické a pri všetkých je pomoc laikov pred príchodom záchranky kľúčová. 
 
Súťažiaci nie sú zdravotníci. S nadšením sa celoročne venujú laickej prvej pomoci, ktorú výrazne propagoval a podporoval aj MUDr. Vladimír Harinek – záchranár, ktorý počas služby tragicky zahynul pri leteckej havárii. Na jeho počesť Slovenský Červený kríž pomenoval každoročnú celoslovenskú súťaž práve po ňom.
 
Celé podujatie začína v piatok 22. júna 2018 o 11:00 hod. na Mariánskom námestí, kde sa pokúsime o slovenský rekord v nepretržitej kardiopulmonálnej resuscitácii. Súčasťou programu budú aj ukážky prvej pomoci, maskovanie realistických poranení pre verejnosť, ukážky kanisterapie a detský kútik. Slávnostné otvorenie súťaže bude o 19:30 hod v Novej synagóge v Žiline. 
 
Záštitu nad 26. ročníkom Memoriálu prevzal Žilinský samosprávny kraj a mesto Žilina.

Viac o súťaži 

Ďalšie články