Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka 2024, Svidník

29. ročník

Svidník sa v sobotu 29. júna 2024 zmení na najbezpečnejšie miesto na Slovensku – bude sa v ňom pohybovať najviac first responderov na meter štvorcový.

Tento rok si 20 súťažných družstiev preverí svoje schopnosti vo 8 modelových situáciách – čaká ich napríklad resuscitácia vo virtuálnej realite, či záchrana dieťaťa z rozhorúčeného auta.

Ide o najprestížnejšiu celoslovenskú súťaž v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci, ktorá má špičkových odborných garantov:

  • bývalého prezidenta SČK, MUDr. Viliama Dobiáša, ktorý je zároveň predsedom poroty,
  • súčasného prezidenta SČK, MUDr. Jozefa Köppla, ktorý je súčasne predsedom Slovenskej resuscitačnej rady.

Okrem nich bude o víťazovi rozhodovať ešte 25 ďalších rozhodcov. Na jednotlivých stanovištiach sa predstaví 30 figurantov v starostlivosti šikovných maskérov.

Podujatie zastrešuje náš Územný spolok SČK vo Svidníku.

Kto bol MUDr. Vladimír Harinek?

Lekár – anestéziológ, zakladateľ integrovaného záchranného systému v Bratislave, prvý odborník ministerstva zdravotníctva pre urgentnú prednemocničnú starostlivosť a priekopník výučby prvej pomoci medzi laikmi. V spolupráci s územným spolkom SČK v Bratislave pripravoval našich budúcich inštruktorov a školiteľov prvej pomoci. Uvedomoval si totiž, že ak zranený nedostane adekvátnu pomoc okamžite na mieste, privolaní záchranári už veľkú šancu na jeho záchranu nemajú. Vladimír Harinek bol výnimočná osobnosť. Založil prvý ročník tejto súťaže, avšak druhého ročníka sa už nedožil. Zahynul na palube záchranárskeho lietadla neďaleko Zvolena vo februári roku 1993.

Ďalšie články