Darujte 2 % z dane

Potrebné údaje

Názov: Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce
Sídlo:
Námestie osloboditeľov 82, 071 01 Michalovce
IČO:
00416215
Právna forma:
Slovenský Červený kríž

Vaše 2 % použijeme na skvalitnenie našej sociálnej činnosti.

Ako poukázať 2 % (3 %) z dane Slovenskému Červenému krížu

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

Do 15. 2. 2021 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať:

2 % z Vašej zaplatenej dane – táto suma musí byť minimálne 3,00 €.
3 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2020 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín a získate potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.

Do VYHLÁSENIA vypíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať. 

Tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane, príp. aj Potvrdenie od organizácie (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

Vypočítajte si:
2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Suma je však minimálne 3,00 €.
ALEBO
3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú uvedené nižšie na tejto stránke.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2021) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!

Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko, adresa) prijímateľovi podielu vašich daní. Slovenský Červený kríž takto dostane informáciu, že sme od vás obdržali podporu – doteraz tieto informácie neboli prístupné. Na základe následného dohovoru budeme môcť v prípade vášho záujmu poslať vám poďakovací dekrét a zverejniť tiež poďakovanie na našej webstránke, vo výročnej správe a prípadne ďalších materiáloch.

Právnické osoby podávajúce daňové priznanie

  1. Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
  2. Vyplňte príslušné údaje o Slovenskom Červenom kríži (viď nižšie) a sumu zodpovedajúcu 1 % resp. 2 % dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní, do 31. marca 2021 zaplaťte daň za rok 2020 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

* Poznámka:
Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.marca 2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. marca 2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky)

V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) prijímateľovi vašich 1 % resp. 2 %. Slovenský Červený kríž takto dostane informáciu, že sme od vašej spoločnosti obdržali podporu – doteraz tieto informácie neboli prístupné. Na základe následného dohovoru budeme môcť v prípade vášho záujmu poslať vašej spoločnosti poďakovací dekrét a zverejniť tiež poďakovanie na našej webstránke, vo výročnej správe a prípadne ďalších materiáloch.

Súbory na stiahnutie

Ďalšie články