Miestne spolky

MS SČK – MLÁDEŽ SČK PRI SZŠ

MS VZS SČK

MS SČK UČITELIA ZDRAVOTNÍCI

MS SČK JOVSA

MS SČK Č. 9 MICHALOVCE

MS SČK Č. 2 MICHALOVCE

MS SČK Č. 1 MICHALOVCE

MS SČK ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ

MS SČK SLIEPKOVCE

MS SČK STRÁŽSKE

MS SČK PAVLOVCE NAD UHOM

MS SČK LEKÁROVCE

MS SČK POZDIŠOVCE