Požičiavanie kompenzačných pomôcok

Krátkodobé požičiavanie kompenzačných pomôcok: vozíky, rolátory, chodítka, toaletná stolička, a i.

Informácie: 056/688 37 01