Roznáška obedov seniorom a ťažko zdravotne postihnutým

  • donáška obedov z jedální MsÚ v Michalovciach pre ľudí vo vyššom veku, ktorí majú problém s dochádzkou  do jedálne
  • podmienka – rozhodnutie MsÚ o stravovaní v jedálni pre seniorov
  • poplatok 0,50 €/ 1 obed

Informácie: 056/688 37 01, 0911 872 975