Vytvorme pre „ľudí na ceste“ bezpečný a dôstojný priestor

Migrácia a vysídlenie

Migrácia a vysídľovanie ľudí patria medzi najväčšie humanitárne výzvy tejto doby. Ľudia, ktorí migrujú alebo sú vysídlení zo svojich domovov, čelia na celom svete neprijateľným rizikám. Príliš často je im odopieraná humanitárna pomoc a ochrana, ktorú potrebujú na zaistenie svojej bezpečnosti, ľudskej dôstojnosti a svojich práv.

Pri našej práci sa zameriavame nielen na záchranu života týchto vysídlených ľudí, ale aj na zmierňovanie ich utrpenia. Pomáhame im tiež vyrovnať sa s rizikami a výzvami migrácie a pracujeme na ochrane a obnove ich dôstojnosti. Poskytujeme im pomoc kdekoľvek počas ich cesty, bez ohľadu na ich právne postavenie a výlučne na základe humanitárnych potrieb.

Migranti majú právo, aby ich bezpečnosť, dôstojnosť a blaho boli chránené aj zo strany jednotlivých štátov, a aby mali zabezpečený prístup k základným službám. Na celom svete Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca pomáha miliónom migrantov a vysídlených ľudí. Pomoc je konzistentná v každej krajine, závisí jedine na potrebách konkrétnych skupín migrantov. Pracujeme so žiadateľmi o azyl, utečencami, vnútorne vysídlenými osobami, migrujúcimi osobami, osobami bez štátnej príslušnosti a inými.

 • Poskytujeme stravu a pitný režim, ktorý je prispôsobený reálnym potrebám a kultúrnym aj náboženským špecifikám jednotlivých cieľových skupín.
 • Zabezpečujeme hygienické potreby podľa toho, či ide o mužov, ženy, deti alebo seniorov.
 • Zabezpečujeme dostupnosť jazykových a kultúrnych mediátorov priamo pri vykonávaní našich aktivít – je to základ pre úspešné poskytovanie ďalších služieb.
 • Poskytujeme prvú pomoc a nevyhnutné ošetrenie.
 • Poskytujeme psychologickú prvú pomoc.
 • Poskytujeme všetky potrebné informácie a odporúčania na iné pomáhajúce organizácie.
 • Pomáhame obnovovať rodinné väzby pretrhnuté v dôsledku presunov.
 • Analyzujeme potreby migrantov a vysídlených ľudí a navrhujeme riešenia na ich zabezpečenie.
 • Počúvame a rozprávame sa – chceme si byť istí, že naše aktivity zodpovedajú ich potrebám.
 • Obhajujeme potreby, práva, bezpečnosť a neobmedzený prístup migrantov k základným službám.
 • Spolupracujeme s miestnymi a národnými úradmi a realizujeme projekty v rámci hostiteľských komunít na podporu porozumenia, interakcie a sociálneho začlenenia.
 • Pomáhame migrantom a vysídleným ľuďom obnoviť ich životy a živobytie. V súlade s našimi princípmi nestrannosti a neutrality poskytujeme humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez rozdielu, bez ohľadu na ich vierovyznanie, či pôvod.