Darujte nám 2% / podporte nás

Podporiť našu činnosť môžete formou jednorázového príspevku alebo prostredníctvom darovania 2% z Vašej dane.

Darovanie 2% z dane

Údaje potrebné na poukázanie 2% z dane:

Obchodné meno (Názov): Slovenský Červený kríž, územný spolok Nitra
Právna forma: Slovenský Červený kríž
IČO: 00 415 987
Sídlo: Vajanského 7, 950 50 Nitra

Ak ste pracovali v minulom roku ako dobrovoľník môžete darovať až 3% z dane.

Jednorázový príspevok

Pre konkrétne informácie nás prosím kontaktujte prostredníctvom nášho e-mailu.