Aktuálne termíny kurzov

8-HODINOVÝ KURZ PRVEJ POMOCI
Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť. Cena kurzu: 25 Eur. Kontakt pre záujemcov: 0901 710 347, email: koordinator.nr@redcross.sk.

Vzhľadom na pandemickú situáciu  máme povinnosť oznámiť RÚVZ konanie kurzu 48 hodín vopred. Preto  vás žiadame, aby ste sa prihlásili najneskôr 48 hodín pred termínom kurzu. Potom už Vašu prihlášku nemôžeme akceptovať. Ďakujeme za pochopenie.

JÚN 2021

10.6.2021 o 13.00 hod. – obsadené

17.6.2021 o 13.00 hod. (treba sa vopred prihlásiť na: koordinator.nr@redcross.sk)

JÚL 2021

1.7.2021 o 13.00 hod. (treba sa vopred prihlásiť na: koordinator.nr@redcross.sk, cez kontaktný formulár alebo na tel. č. 0901 710 347) – ZRUŠENÝ TERMÍN

15.7.2021 o 13.00 hod. (treba sa vopred prihlásiť na: koordinator.nr@redcross.sk, cez kontaktný formulár alebo na tel. č. 0901 710 347)

AUGUST 2021

12.8.2021 o 13.00 hod. (treba sa vopred prihlásiť na: koordinator.nr@redcross.sk, cez kontaktný formulár alebo na tel. č. 0901 710 347)

SEPTEMBER 2021

9.9.2021 o 13.00 hod. (treba sa vopred prihlásiť na: koordinator.nr@redcross.sk, cez kontaktný formulár alebo na tel. č. 0901 710 347)

30.9.2021 o 13.00 hod. (treba sa vopred prihlásiť na: koordinator.nr@redcross.sk, cez kontaktný formulár alebo na tel. č. 0901 710 347) – obsadené

OKTÓBER 2021

7.10.2021 o 13.00 hod. (treba sa vopred prihlásiť na: koordinator.nr@redcross.sk, cez kontaktný formulár alebo na tel. č. 0901 710 347)

21.10.2021 o 13.00 hod. (treba sa vopred prihlásiť na: koordinator.nr@redcross.sk, cez kontaktný formulár alebo na tel. č. 0901 710 347)

16 alebo 33-HODINOVÝ KURZ PRVEJ POMOCI

Kurz otvárame pri dostatočnom počte záujemcov. Cena 16-hodinového kurzu je 40 Eur, 33-hodinového kurzu: 70 Eur. Kontakt pre záujemcov: 0903 558 912, email: nitra@redcross.sk, najvhodnejšie však cez kontaktný formulár.

Najbližší termín 33-hodinového kurzu: 22. – 24.10.2021 (môžete sa hlásiť)

KURZ OPATROVANIA

Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť, otvárame ho pri dostatočnom počte záujemcov. Cena pre samoplatcov: 300 Eur. Kontakt pre záujemcov: 0903 558 912, email: nitra@redcross.sk, najvhodnejšie však cez kontaktný formulár.

Najbližší termín opatrovateľského kurzu: 29. septembra 2021

Všetky kurzy sa organizujú v mieste územného spolku SČK, na Vajanského 7, Nitra.

Možnosti parkovania:

v okolí:

-cez pracovný deň obmedzené

-cez víkend bezproblémové

parkovanie v areáli nie je možné