Aktuálne termíny kurzov

8-HODINOVÝ KURZ PRVEJ POMOCI
Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť. Cena kurzu: 25 Eur. Kontakt pre záujemcov: 0901 710 347, email: koordinator.nr@redcross.sk.

Apríl 2021 –

Máj 2021 –

Jún 2021 –

16 alebo 33-HODINOVÝ KURZ PRVEJ POMOCI

Kurz otvárame pri dostatočnom počte záujemcov. Cena 16-hodinového kurzu je 40 Eur, 33-hodinového kurzu: 70 Eur. Kontakt pre záujemcov: 0903 558 912, email: nitra@redcross.sk.

KURZ OPATROVANIA

Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť, otvárame ho pri dostatočnom počte záujemcov. Kontakt pre záujemcov: 0903 558 912, email: nitra@redcross.sk.

Všetky kurzy sa organizujú v mieste územného spolku SČK, na Vajanského 7, Nitra.

Možnosti parkovania:

v okolí:

-cez pracovný deň obmedzené

-cez víkend bezproblémové

parkovanie v areáli nie je možné