Asistenčná záchranná služba

Medzi naše verejne poskytované služby patrí aj asistenčná záchranná služba. Asistenčnú záchrannú službu poskytujeme na všetkých typoch podujatí na objednávku. Naše posádky tvoria lekári, zdravotnícki záchranári a pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zabezpečovania podujatí (tzv. first responderi), ktorí disponujú kvalitným technickým vybavením.

Rozsahom poskytovanej služby je prítomnosť v celej dĺžke trvania podujatia na zvolenom území a odborné ošetrenie akéhokoľvek úrazu alebo zdravotných ťažkostí. V prípade nutného transportu do zdravotníckeho zariadenia je to aj súčinnosť s ďalšou posádkou a informovanie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

V prípade záujmu poskytujeme aj doplnkové služby ako vytvorenie zázemia pre posádku asistenčnej záchrannej služby (napr. stan s možnosťou ošetrovania osôb na lôžkach vo väčšej kapacite), nadštandardný typ posádky (napr. prítomnosť lekára, zdravotníckeho záchranára) alebo vyšší počet službukonajúcich ako je v našom návrhu. V prípade záujmu o tieto alebo akékoľvek iné doplnkové služby nám to prosím napíšte do formulára do poslednej časti.

Na základe dodaných údajov navrhneme typ posádky pre dané podujatie a pošleme cenovú ponuku. Detailné informácie o zabezpečení podujatia a cenovú ponuku pre konkrétne podujatie poskytneme po vyplnení kontaktného formulára.

Ďalšie otázky ohľadom poskytovania asistenčnej záchrannej služby Vám radi zodpovieme na nitra@redcross.sk