Miestne spolky

Pod územným spolkom SČK Nitra pracujú miestne spolky SČK a to v okresoch Nitra a Zlaté Moravce. Počet členov, ktorí pracujú v MS SČK je 3965. Naši členovia sa počas celého roka venujú rôznym aktivitám ako sú darcovstvo krvi, susedská výpomoc a na kultúrno-spoločenských podujatiach zabezpečujú zdravotný dozor. Zoznam obcí a miest, kde fungujú MS SČK: Alekšince, Báb, Cabaj, Čab, Čechynce, GCM, Golianovo, Ivánka pri Nitre, Jarok, Lužianky, Malý Lapáš, Mojmírovce, Nitra- MŠ Štiavnická, Nitra- Drážovce, Nitra – Mládež, Nitra- Mlynárce, Nitra- Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra- Stredná zdravotnícka škola, Nitra- Mesto, Nitra- UKF, Nitra- RÚVZ, Nitrianske Hrnčiarovce, Nové Sady, Rišňovce, Rumanová, Šurianky, Veľké Zálužie, Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Vráble, Výčapy Opatovce, Zbehy, Žirany, Beladice, Hostie, Slažany, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Zlaté Moravce, Žikava, Žitavany. V prípade záujmu pracovať v niektorom miestnom spolku tak prosím kontaktujte nás cez územný spolok. Tešíme sa na Vás a na ďalšiu spoluprácu.