Miestne spolky

Pod územným spolkom SČK Nitra pracuje 43 miestnych spolkov SČK a to v okresoch Nitra a Zlaté Moravce. Počet členov, ktorí pracujú v MS SČK je 3965. Naši členovia sa počas celého roka venujú rôznym aktivitám ako sú darcovstvo krvi, susedská výpomoc a na kultúrno-spoločenských podujatiach zabezpečujú zdravotný dozor. Zoznam obcí a miest, kde fungujú MS SČK: Alekšince, Báb, Cabaj, Čab, Čechynce, Golianovo, Ivánka pri Nitre, Lužianky, Malý Lapáš, Mojmírovce, Nitra- MŠ Štiavnická, Nitra- Drážovce, Nitra- Mlynárce, Nitra- Fakultná nemocnica, Nitra- Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra- Stredná zdravotnícka škola, Nitra- mesto, Nitra- UKF, Nitra- ŠN sv Svorada, Nitra- RÚVZ, Nitrianske Hrnčiarovce, Nové Sady, Rišňovce, Rumanová, Šurianky, Veľké Zálužie, Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Vráble, Výčapy Opatovce, Zbehy, Žirany, Beladice, Hostie, Choča, Slažany, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Zlaté Moravce 1., Zlaté Moravce 2., Žikava, Žitavany. V prípade záujmu pracovať v niektorom miestnom spolku tak prosím kontaktujte nás cez územný spolok. Tešíme sa na Vás a na ďalšiu spoluprácu.