Odmeňovanie darcov krvi

Dobrovoľní darcovia krvi majú nárok na získanie plakety pri nasledujúcich počtoch odberov:

Bronzová plaketa – ženy 10 odberov, muži 10 odberov
Strieborná plaketa – ženy 20 odberov, muži 20 odberov
Zlatá plaketa – ženy 30 odberov, muži 40 odberov
Diamantová plaketa – ženy 60 odberov, muži 80 odberov
Kňazovického medaila – ženy 80 odberov, muži 100 odberov

Odber celej krvi- darca krvi sa počíta za 1 odber. Odber krvnej plazmy sa počíta ako darovanie celej krvi, teda 1 odber. Odber krvných doštičiek – trombocytov sa počíta ako 2 odbery krvi, dôvodom je náročnosť samotného procesu odberu trombocytov.

Bronzoví/ strieborní darcovia oceňovanie– bronzovú/ striebornú plaketu spolu s kartičkou darcu krvi pošle územný spolok darcoi poštou.

Zlatí/ diamantoví darcovia/ darcovia s Kňazovického medailou- organizujeme raz ročne slávnostné oceňovanie, informácie o ňom pošleme darcovi.

.