Školenia prvej pomoci pre firmy

Pre firmy ponúkame školenia prvej pomoci s časom realizácie od 2 do 4 hodín, ktoré majú platnosť 2 roky (v zmysle legislatívy k BOZP a PO). Cena školenia je 20,00 EUR/ osoba (pri skupine nad 10 účastníkov, pri nižšom počte je suma 200 EUR).

Školenie vieme realizovať aj na niekoľko termínov, prípadne v jeden deň vo viacerých časových oknách a to podľa vašich možností, či výrobných špecifík.

Termín je možné si dohodnúť telefonicky na t.č. 0901 710 347 alebo mailom na nitra@redcross.sk 

Súčasťou školenia je teoretická a praktická časť pozostávajúca z poskytovania prvej pomoci pri najzávažnejších stavoch ohrozujúcich život ako masívne krvácanie, bezvedomie bez prítomnosti dýchania, bezvedomie so zachovaným dýchaním alebo šok. Tréning sa realizuje na cvičných figurínach, ako aj pomocou tréningového automatického externého defibrilátora.

Výstupom zo vzdelávania je preukaz na meno účastníka vo veľkosti OP preukazujúci plnenie určených právnych predpisov.