Darujte 2% z dane

Poukázaním 2% z dane Slovenskému Červenému krížu pomôžete mnohým ľuďom v ohrození života. Keďže daň ste už daňovému úradu tak, či tak uhradili, nestojí vás to nič, iba pár minút času. Čo konkrétne podporíte?

Výučbu prvej pomoci pre deti, mládež a dospelých
K záchrane ľudských životov prispieva aj prvá pomoc. Na našich cestách zomierajú ľudia, ktorí mohli žiť, ak by im bola včas poskytnutá prvá pomoc. O živote často rozhoduje prvých 5 minút po nehode, teda pred príchodom RZP. Prvú pomoc preto učíme všetkých zodpovedných ľudí.

Kurzy pre opatrovateľky
V rekvalifikačných kurzoch pripravujeme opatrovateľky na službu starým a ťažko postihnutým občanom, aby sa v najťažšom období života mal o nich kto postarať.

Získavanie dobrovoľných darcov krvi
Slovenský Červený kríž oslovuje ľudí, aby darovali krv, bez ktorej nie je možné zachrániť životy zranených pri dopravných nehodách, ale ani vykonávať operačné zákroky.

Prípravu dobrovoľníkov a pomoc pri katastrofách
Prírodné katastrofy stále častejšie ohrozujú životy ľudí a pripravujú ich o majetok. Na humanitárnej pomoci sa môžete podieľať aj vy.

A mnohé iné….

Ako postupovať pri darovaní 2% z dane?

Zamestnanec požiada o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa, ktorá mu vystaví „Potvrdenie o zaplatení dane“. Zamestnanec si sám vyplní tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane“. Obe tlačivá doručí príslušnému daňovému úradu do 31. marca.

SZČO (právnické osoby) darujú daň vyplnením príslušnej tabuľky v daňovom priznaní.

Všetkým, ktorí nás podporujú, zo srdca ďakujeme!

Tlačivo – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predpripravenými údajmi si môžete stiahnuť tu:

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Obchodné meno (názov): Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky
Právna forma: Slovenský Červený kríž
Sídlo: Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky
IČO: 00415995

Chcete darovať až 3% z dane?

Ak ste v roku 2023 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín a viac, môžete nám poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane. Potvrdenie o odpracovaní min 40 hod. dobrovoľníckej činnosti Vám radi vystavíme. Kontaktujte nás na novezamky@redcross.sk. Potvrdenie vždy vydáva organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícke hodiny odpracovali.