Aktuálne termíny kurzov

KURZ PRVEJ POMOCI v rozsahu 8 hodín organizujeme dňa 23. 4. 2024 – utorok (vrátane vydania potvrdenia o absolvovaní – platného aj pre získanie vodičského oprávnenia). Cena kurzu 25€/osoba. Začiatok kurzu o 08:00 hod. Prihlásiť sa je možné osobne na sekretariáte územného spolku (Žerotínova bašta 1, 1. poschodie, Nové Zámky), mailom na novezamky@redcross.sk alebo telefonicky na 0903 558 913.

KURZ PRVEJ POMOCI v rozsahu 33 hodín organizujeme v dňoch 12. 4. – 14. 4. 2024 – piatok až nedeľa. Začiatok kurzu v piatok, ukončenie kurzu je v nedeľu. Výučba prvej pomoci v kurzoch SČK je v súlade s Európskymi odporúčaniami Červeného kríža/Červeného polmesiaca. Táto akreditácia zaručuje vydanie Európskeho certifikátu SČK s celoeurópsku platnosťou za príplatok 10€. Cena kurzu 90€. Na čo sa môžete tešiť? Čakajú Vás nové informácie z prvej pomoci, zážitky spojené s praktickým nácvikom prvej pomoci. Kurz je určený pre pracovníkov s mládežou, trénerov, animátorov, skautov, študentov, rodičov, starých rodičov, opatrovateľov, dobrovoľných záchranárov a hasičov – a pre všetkých, čo chcú z prvej pomoci vedieť viac a nie sú voči nej ľahostajní. Prihlásiť sa je možné osobne na sekretariáte územného spolku (Žerotínova bašta 1, 1. poschodie, Nové Zámky), mailom na novezamky@redcross.sk alebo prostredníctvom telefónneho čísla 0903 558 913.

Okrem toho ponúkame aj:

BABY KURZ PRVEJ POMOCI. Miesto konania – Územný spolok SČK Nové Zámky, Žerotínova bašta 1, Nové Zámky, 1.poschodie. Kurz je určený pre všetkých rodičov, starých rodičov, pedagógov, vychovávateľov, animátorov, vedúcich táborov a pre tých, čo sa chcú naučiť základy poskytovania prvej pomoci so zameraním na deti. Naučíme Vás poskytovať prvú pomoc pri život ohrozujúcich a náhlych stavoch u detí, prvú pomoc pri úrazoch, ako aj obväzové techniky, improvizované pomôcky, použitie lekárničky ako aj používanie automatického externého defibrilátora pri oživovaní. Cena kurzu je 22€ za osobu. Prihlásiť sa môžete osobne na sekretariáte územného spolku v Nových Zámkoch, na adrese Žerotínova bašta 1 (1. poschodie), cez e-mail na novezamky@redcross.sk alebo na telefónnom čísle 0903 558 913.

Akreditovaný KURZ OPATROVANIA v rozsahu 226 hodín. Možnosť preplatenia kurzu pre nezamestnaných v evidencii na Úrade práce cez RE-PAS. V prípade záujmu alebo poskytnutí informácií, nás kontaktujte osobne, e-mailom novezamky@redcross.sk alebo telefonicky na 0903 558 913.

O ďalších termínoch sa môžete informovať v prípade potreby na vyššie uvedených telefónnych číslach, e-mailom ako aj prostredníctvom nasledovného formuláru.

Voliteľný údaj
Ak máte záujem o konkrétny kurz, ktorého dátum je už zverejnený, uveďte túto skutočnosť do poznámok.