Centrum SČK v Nových Zámkoch

Ponúkame služby a aktivity:

  • Psychosociálna pomoc: prvá psychologická pomoc, individuálne a skupinové aktivity zamerané na duševné zdravie
  • Vzdelávacie a komunitné aktivity pre mamičky s deťmi: vzdelávacie aktivity pre deti, vzdelávanie pre mamičky, rozvoj komunikačných schopností a integrácia
  • Aktivity pre seniorov: záujmové stretnutia, poradenstvo, dni zdravia pre seniorov
  • Aktivity pre mládež: preventívne aktivity
  • Tvorenie: háčkovanie, kreatívne tvorenie rôzneho druhu

Kontakty:
+421 911 187 580
komunitnecentrum.nz@redcross.sk

Viac o našich aktivitách sa dozviete o nás, čo robíme, čo pripravujeme a kde sa k nám môžete pridať na Facebooku: https://www.facebook.com/cervenykriz.nz

Adresa: Žerotínova bašta 1, Nové Zámky, 1. poschodie