Darovanie krvi

Darujte krv, zachránite ľudský život.

K záchrane ľudských životov je často nevyhnutná transfúzia krvi. Slovenský Červený kríž v Nových Zámkoch pomáha získavať dobrovoľných darcov krvi najmä pre pacientov v novozámockej nemocnici.

Darcom vychádzame v ústrety. Vyznamenanie si môžu prevziať aj osobne spolu s dokladmi ihneď po odbere na sekretariáte územného spolku v Nových Zámkoch. Zamestnancom firiem, ktoré darcom krvi priznávajú aj finančnú odmenu, vystavíme tiež „Potvrdenie pre zamestnávateľa“. Vyznamenania sa udeľujú na základe tlačiva „Návrh na udelenie Janského plakety“, potvrdeného Národnou transfúznou službou, prípadne na základe „Legitimácie darcu krvi“ (do ktorého sa zapisuje počet odberov). Legitimácia nám pomáha najmä v prípadoch, keď darca daruje krv na viacerých NTS na Slovensku.

V okrese Nové Zámky udelí SČK ročne vyznamenania cca 500 darcom krvi. Slávnosti poriada s finančnou podporou a za účasti miestnej samosprávy, čo prispieva k dôstojnému poďakovaniu darcom krvi.

Všetky potrebné informácie o pracovisku NTS v Nových Zámkoch vrátane výjazdových odberov nájdete na tejto webstránke.

O darovaní krvi, legislatíve, oceňovaní, projekte Mojakrvnaskupina.sk sa dočítate aj na tematickom webe Slovenského Červeného krížaDaruj krv.