Okresná súťaž 2023 – kategória DMZ I.

Výber fotografií z okresnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci, kategória DMZ I., 25.5.2023, Nové Zámky.