História Územného spolku

História Červeného kríža v okrese Nové Zámky sa začala písať od prvých uhorských spolkov, pokračovala očkovacími akciami proti infekčných chorobám, zriaďovaním poľných nemocníc, útulkov, rozdávaním potravinovej pomoci obyvateľstvu, budovaním zdravotníckej siete.  Naše územie nebolo ušetrené od hrôz vojny, počas bombardovania  bolo zabitých v Nových Zámkoch 5000 ľudí, mesto zničené. Napriek všetkému zlu sa tu  vždy našli ľudia, ktorí obetavo pomáhali chorým a raneným a prvá nemocnica v Nových Zámkoch bola zriadená už v r. 1870. 

Povojnová obnova bola spojená s Okresným spolkom ČSČK založeným Pavlom Škulanom a Štefanom Ludikom. Nemenej dôležitá práca čakala ich nasledovníkov: Jána Prochádzku, Júliu Melišovú, Líviu Majtényovú, MUDr. Oblata, MUDr. Prikkela, Jána Štarka, Alexandra Karakána, Elišku Červíkovú. Činnosť povojnovej organizácie ČK bola vždy spätá s prácou v teréne, zdravotnou osvetou, výchovou ošetrovateliek, dobrovoľných sestier, dorastu.

Veľkú skúškou prešiel ČSČK počas veľkých povodní na Dunaji v r. 1965, keď jeho dobrovoľníci pomáhali evakuovať ľudí zo zatopených dedín. Ani komunistická ideológia nepotlačila vôľu členov pomáhať: Okresná organizácia  združovala  20 tisíc členov, ktorí učili ľudí prvú pomoc, položili základy systému dobrovoľného darovania krvi, organizovali súťaže  pre deti i dospelých.

Pád komunizmu priniesol ideologickú slobodu, ale ČSČK sa musel učiť  získavať vlastné zdroje na činnosť. Slovenský Červený kríž po r. 1993 prispôsoboval svoju činnosť meniacim sa potrebám spoločnosti. Ponechal si výlučné postavenie v oblasti oceňovania darcov krvi, prevádzkoval agentúru opatrovateľských služieb, pripravoval opatrovateľky, školil vodičov v kurzoch prvej pomoci. Vedúcou osobnosťou SČK bola dlhé roky Alžbeta Dubnická, predsedníčka najväčšieho spolku v Nových Zámkoch a zároveň predsedníčkou celej okresnej organizácie. Svojho času ako poslankyňa Federálneho zhromaždenia ČSFR presadzovala výstavbu sociálnych zariadení a propagáciu červenokrížskych aktivít v spoločnosti.

Súčasťou histórie SČK v okrese Nové Zámky bola a je existencia mládežníckej organizácie, ktorá nadviazala na tradície Dorastu ČK. Silné zázemia mali mládežnícke skupiny na Gymnáziu v Nových Zámkoch, kde vyrástli takí členovia ako Marcel Štefánik, ktorý sa neskôr stal prezidentom Mládeže SČK a v súčasnosti pôsobí v Medzinárodnej federácii ČK a ČP v Ženeve i ďalší mládežník Robert Zsembera, prezident Mládeže SČK od roku 2012. Vo funkcii ho vystriedala ďalšia mládežníčka a dobrovoľníčka z Nových Zámkov Viktória Šutová, ktorá bola vo funkcii Prezidentky Mládeže SČK do roku 2018.