Kurz opatrovania

Kurz opatrovania v rozsahu 226 hodín
Kurz umožní absolventom uchádzať sa o prácu opatrovateľov v sociálnych zariadeniach na Slovensku i v zahraničí. Kurz sa skladá z teoretickej výuky a praxe pri lôžku. Končí sa záverečnými skúškami a vydaním „Osvedčenia.“ Potrebu opatrovateľov a opatrovateliek neznížila ani hospodárska kríza a kurz môže pomôcť nájsť nové uplatnenie v sociálnej sfére.
Miestom konania kurzu sú Nové Zámky

Doplnkový 34 hodinový kurz opatrovania
Cena: 60 € na osobu
Je určený absolventom  opatrovateľských kurzov SČK, ktorí v minulosti absolvovali kurz v rozsahu 192 hodín a chcú si doplniť kvalifikáciu podľa normy platnej od roku 2009.