Kurzy prvej pomoci

Kurzy zabezpečujú akreditovaní inštruktori za pomoci resuscitačných modelov a výukovej techniky. Veľký dôraz kladieme na praktický nácvik. Absolvent kurzu obdrží potvrdenie, preukaz, prípadne Európsky certifikát o absolvovaní príslušného kurzu.

Úhrada kurzu je možná v hotovosti alebo prevodným príkazom na základe faktúry.

Kurz prvej pomoci – 8 hodinový
Cena: 22 € na osobu
Kurz v tomto rozsahu je povinný pre každého, kto chce získať vodičské oprávnenie. SČK Nové Zámky organizuje kurz pre 15 členné skupiny v pracovných dňoch a v sobotu v Nových Zámkoch . Kurz je ukončený skúškou, absolvent obdrží potvrdenie (v zmysle udelenej Akreditácie MZ SR).

ŠKOLENIE prvej pomoci – od 4 hodín
Cena: 4 € na osobu a hodinu
Školenie je vhodné pre širokú verejnosť (rôzne záujmové skupiny v minimálnom počte 10 prihlásených, ako športovci, plavčíci, poľovníci, pracovníci bezpečnostných služieb). Trvanie kurzu upravíme podľa konkrétnych požiadaviek prihlásených. Miestom konania kurzu sú učebne SČK Nové Zámky, prípadne priestory objednávateľa.

Kurz prvej pomoci v rozsahu 16 a 33 hodín s možnosťou získania európskeho certifikátu
Cena 16 hod. kurzu: 40 € na osobu
Cena 33 hod. kurzu: 70 € na osobu
Určený nie len pre tých, ktorí sa chystajú študovať alebo pracovať v zahraničí. Čakajú Vás nové informácie z prvej pomoci, zážitky spojené s praktickým nácvikom prvej pomoci. Kurz je určený pre pracovníkov s mládežou, trénerov, animátorov, skautov, študentov, rodičov, starých rodičov, opatrovateľov, dobrovoľných záchranárov a hasičov – a pre všetkých, čo chcú z prvej pomoci vedieť viac a nie sú voči nej ľahostajní. Kurz je ukončený skúškou, absolvent získa Európsky certifikát prvej pomoci.

Kurz prvej pomoci prostredníctvom Krajiny záchrancov Skrátený praktický kurz prvej pomoci za zvýhodnenú cenu 14,90 € môže absolvovať iba úspešný absolvent e-learningu a držiteľ certifikátu, ktorý sa certifikátom pri platbe preukáže. E-learning je možné absolvovať na www.prvapomoc.sk