Organizačná štruktúra

Predsedníčka Územného spolku SČK Nové Zámky
Mgr. Viktória Šutová

Podpredsedníčka Územného spolku SČK Nové Zámky
PaedDr. Iveta Ježová

Členovia Územnej rady SČK Nové Zámky
Bc. Richard Čanaky
Ing. Andrea Kostolná
Ing. Andrea Houšková
PaedDr. Karol Krško
Veronika Dragúňová
Mgr. Martina Haluzová
Bc. András Zemes
Vanesa Doležajová – delegátka do ÚR za Mládež SČK Nové Zámky
Robert Kreškóci – delegát do ÚR za Vodnú záchrannú službu SČK Nové Zámky

Člen Najvyššej rady SČK za Nové Zámky
Mgr. Viktória Šutová
náhradníčka: PaedDr. Iveta Ježová

Kontrolná rada ÚzS SČK Nové Zámky
Martina Muchová (predsedníčka)
PaedDr. Katarína Hanesová
Ing. Andrea Heclová

SEKRETARIÁT ÚZEMNÉHO SPOLKU

Riaditeľka
Mgr. Radka Igrényiová

Ekonómka
Danica Mikušová

Organizačná štruktúra Územnej rady Mládeže Slovenského Červeného kríža v Nových Zámkoch.