Organizačná štruktúra

VÝKONNÉ A KONTROLNÉ ORGÁNY ÚZEMNÉHO SPOLKU

predsedníčka územného spolku
Mgr. Iveta Ježová

podpredseda územného spolku
PaedDr. Karol Krško

členovia Územnej rady SČK Nové Zámky
Mgr. Iveta Ježová
PaedDr. Karol Krško
Ing. Andrea Heclová
Veronika Dragúňová
Danica Mikušová
Viktória Šutová
Zita Lutišanová
Mgr. Martina Haluzová
Karolína Mentelová (za Mládež SČK)

Kontrolná rada ÚzS SČK Nové Zámky
Martina Muchová (predsedníčka)
Ivana Šutová
PaedDr. Katarína Hanesová

Volené orgány boli zvolené na sneme Územného spolku dňa 28.4.2017

SEKRETARIÁT ÚZEMNÉHO SPOLKU

Riaditeľka
Mgr. Radka Igrényiová

Ekonómka
Danica Mikušová

Organizačná štruktúra Územnej rady Mládeže Slovenského Červeného kríža v Nových Zámkoch.