Recenzie

V oblasti kurzov prvej pomoci sme už dlhodobo spoľahlivým partnerom a zárukou kvality. O svoje zážitky a postrehy sa niekoľkí účastníci našich kurzov rozhodli podeliť prostredníctvom nasledovných recenzií.

Chcel by som vysloviť veľké ďakujem za prácu celému Slovenskému Červenenému krížu, a predovšetkým celému tímu územného spolku v Nových Zámkoch za ich obetavú prácu. Mal som možnosť absolvovať 33h kurz prvej pomoci a spoznať časť týchto skvelých ľudí. 

Kurz sa niesol v priateľskej atmosfére, čo prispievalo k lepšiemu prijímaniu informácií. Pred kurzom by som asi v krízovej situácii ostal stáť bokom, lebo by som sa bál, že skôr ublížim ako pomôžem. Na kurze som si utvrdil poznatky ktoré som mal, a získal som mnoho nových. Získal som ale najmä istotu, ktorú som doteraz nemal. Dnes už viem, že budem schopný pomôcť a nebudem sa musieť bezradne pozerať a dúfať, že sa nájde niekto v blízkom okolí, kto bude vedieť poskytnúť prvú pomoc. 

Dúfam, že sa nájdu v mojom okolí ľudia, ktorých to osloví a absolvujú ktorýkoľvek z kurzov SČK, aby v prípade núdze neboli odkázaný na iných, ale aby sami vedeli pomôcť svojim blízkym a tým, ktorí potrebujú pomoc. Ako vraví prezident Slovenského Červeného kríža, Viliam Dobiáš: „Prvou pomocou sa nedá ublížiť. Ak je niekto v bezvedomí a nedýcha, je mŕtvy. Prvou pomocou jeho stav nijako nezhoršíte. Môžete mu len pomôcť.“ 

Ďakujem!

Karol Kováč

Som študentka a čerstvá absolventka gymnázia. Na 33h kurz som sa rozhodla ísť najmä kvôli vlastnej zvedavosti a chuti objavovať nové informácie v oblasti poskytovania prvej pomoci. Nikdy nemôžete vedieť, čo sa vám, alebo hocikomu vo vašom okolí môže stať, preto som chcela byť dostatočne pripravená.

Kurz bol komplexný a okrem teórie, praktických úloh sme si vyskúšali aj simulované situácie zo skutočného života, ktoré boli plné adrenalínu a neopakovateľných situácií. Tieto „situačky“ nás naučili, ako pracovať viacej pod tlakom, a najmä, ako využiť nadobudnuté teoretické znalosti. Po skončení sme ich zakaždým vyhodnotili, a to po všetkých stránkach. Najviac prínosné bolo definovanie chýb, ktoré sme urobili.

Určite musím vyzdvihnúť našu lektorku Viki, vďaka ktorej sa kurz niesol v odbornej, ale aj veľmi pohodovej a príjemnej atmosfére, za čo sa jej chcem poďakovať. 

Na záver by som chcela dodať, že mi kurz prvej pomoci dal viac, než len návod, ako ošetriť alebo zachrániť niekoho život. Zmenil mi aj pohľad na každodenný život a jeho cenu, preto by som chcela tento kurz každému odporučiť a pripomenúť, že tých pár hodín by malo stáť každému za to, aby neskôr vedel, ako pomôcť v núdzi.

Barbora Balašová, absolventka Gymnázia

Kurz bol úžasné odprezentovaný, naučila som sa veľa vecí nie len z teoretickej, ale aj z praktickej časti. Myslím, že vedomosti, ktoré som vďaka kurzu nadobudla mi budú prínosom na celý život. Ďakujem za možnosť urobiť si tento kurz a naučiť sa poskytovať kvalitnú prvú pomoc.

Veronika Štefániková, študentka Gymnázia

Tento kurz považujem za veľmi užitočný, určite by som ho odporučil absolvovať hneď po 8h kurze, ako som sa rozhodol urobiť aj ja. V 33h kurze sa oveľa detailnejšie naučíte o neodkladnej prvej pomoci, zažijete modelové situácie s jednou, alebo viacerými osobami, a najmä zistíte, ako zachovať kľud a chladnú hlavu. Zároveň si vyskúšate, čo sa má/nemá robiť, a spoznáte jednotlivé postupy. Vďaka kurzu sa mi podarilo zachrániť život aj v skutočnosti, za čo som nesmierne vďačný.

Christián Búran, člen dobrovoľného hasičského zboru a Slovenského Červeného kríža

Pred pár mesiacmi som absolvovala 33 hodinový kurz prvej pomocí, ktorý by som rada odporučila všetkým. Načerpala som množstvo informácii o podaní prvej pomoci, život zachraňujúcich úkonoch, prvotnom vyšetrení a ako aj množstve ďalších vecí. Bolo mi cťou byt v kolektíve mladých ľudí plných entuziazmu. Veľká vďaka patrí našej lektorke Viki, ktorá nám s úsmevom a priateľským prístupom odovzdávala svoje poznatky a skúsenosti.

Eva Klein, farmaceutka

33h kurz prvej pomoci v Nových Zámkoch bol jeden z mojich najlepšie strávených predĺžených víkendov. V kolektíve skvelých ľudí, a ešte úžasnejšej lektorky Viki, sme sa učili zvládnuť prvú pomoc, ktorá je veľmi dôležitým článkom k záchrane života, a vie ju poskytnúť každý z nás. Veľmi oceňujem prehľadnú a zábavnú prezentáciu teórie prvej pomoci, a ešte viacej následný praktický nácvik, ktorý prebiehal formou rôznych simulovaných situácií. Počas nich som si upevnil svoje teoretické znalosti a najmä, naučil sa pracovať pod tlakom v situáciách, ktoré sa môžu stať aj v našom bezprostrednom okolí. Kurz odporúčam každému, koho zaujíma prvá pomoc, a rovnako aj ľuďom, ktorý sa ju len chystajú naučiť.

Adrián Gubrica, digitálny dizajnér

V mene spoločnosti I&P Slovakia by som chcel poďakovať územnému spolku Slovenského Červeného kríža Nové Zámky za ochotu, promptnosť a skvelú formu výučby, a milú skúsenosť pri riešení a absolvovaní kurzu prvej pomoci pre mňa a mojich kolegov. Veľmi oceňujeme milé prostredie a dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža, ktorý to robia s láskou a s radosťou, a odovzdávajú svoje skúsenosti pri osvojovaní si základov prvej pomoci pri 33 hodinovom kurze. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme!

Tím I&P Slovakia

„Život je krehký a prináša rôzne situácie, kedy je lepšie byť pripravený ako prekvapený, obzvlášť pri práci s deťmi a ohrozenými skupinami obyvateľstva. V dňoch od 4. do 6. 11. 2022 odborná garantka Komunitného centra YMCA Nesvady Soňa Ďuriková absolvovala 33 hodinový kurz prvej pomoci, ktorý organizoval Slovenský červený kríž, územný spolok Nové Zámky. Bol to kvalitne strávený čas plný vedomostí, nácviku praktických zručností a simulovaných situácií, počas ktorého sme si mohli všetko odskúšať. Oceňujeme profesionálny a praktický prístup inštruktorov prvej pomoci, okorenený o zaujímavé osobné skúsenosti a humor, ktoré prispeli k príjemnej, a podnetnej atmosfére kurzu. V budúcnosti by sme veľmi uvítali vzájomnú spoluprácu našich organizácií – Miestneho združenia YMCA Nesvady a Slovenského Červeného kríža, územný spolok Nové Zámky.“

Soňa Ďuríková, absolventka 33h. kurzu

Ďakujem veľmi pekne za materiály ale aj za kurz. Váš prístup bol veľmi ľudský a priateľský, čo ma veľmi potešilo, lebo som tam išla s malou dušičkou, aby som si potom nelámala hlavu nad odbornými výrazmi. Ešte raz ďakujem a budem vás len odporúčať! Osobne si myslím, že by týmto kurzom mal prejsť každý človek. 

Mirka absolvovala cez víkend rozšírený kurz prvej pomoci v Slovenskom Červenom kríži s európskom certifikátom. Je pre nás mimoriadne dôležité sa vedieť postarať o deti v Žabke v akejkoľvek situácii, a preto sa neustále vzdelávame. Ďakujeme Slovenskému Červenému krížu v Nových Zámkoch za fantastický kurz.

Miriam Rychnavská, Plavecké jasličky Žabka, absolventka 33h. kurzu

Máte záujem o kurz prvej pomoci? Neváhajte nás kontaktovať!

Voliteľný údaj
Ak máte záujem o konkrétny kurz, ktorého dátum je už zverejnený, uveďte túto skutočnosť do poznámok.