Štruktúra Mládeže SČK v Nových Zámkoch

Máš pred sebou otázku prečo sa pridať do Mládeže Slovenského Červného kríža? Chcel by si sa stať súčasťou najväčšej humanitárnej organizácie na svete? Členstvo v mládeži ti ponúka množstvo nových vedomostí a skúseností, ktoré ťa posunú vpred na ceste sebarealizácie, ktorou budeš kráčať s myšlienkou, ktorá nám všetkým udáva smer. A tým je nezištne pomáhať a robiť ľudí okolo nás šťastnými. Ak máš chuť odovzdať niečo ďalej a zmysluplne tráviť svoj voľný čas v kruhu rovesníkov, si na správnom mieste. Pridaj sa do Mládeže Slovenského Červeného kríža v Nových Zámkoch a obohať svojou dobrovoľníckou prácou seba a ľudí, ktorí si zaslúžia našu pomoc a podporu.

Karolína Mentelová – predsedníčka
Tamara Kubičková – podpredsedníčka

ÚZEMNÁ RADA MLÁDEŽE SČK NOVÉ ZÁMKY

predsedníčka
Karolína Mentelová

podpredsedníčka
Tamara Kubičková

Kontakt
E-mail: mladezscknovezamky@gmail.com
Tel. č. : 0903 860 099


Skupiny Mládeže Slovenského Červeného kríža

Skupina Mládeže SČK pri Gymnáziu Nové Zámky
Predsedníčka
Mercédes Ághová
Podpredseda
Richard Melečke
Tretí člen ÚR M za skupinu
Lujza Mináriková

Skupina Mládeže SČK pri Gymnáziu v Šuranoch
Predsedníčka
Karolína Mentelová
Podpredsedníčka
Tamara Kubičková
Tretí člen ÚR M za skupinu
Justína Babinová

Skupina Mládeže SČK pri Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch
Predsedníčka
Ivona Zahoranová
Podpredsedníčka
Vanesa Machová
Tretí člen ÚR M za skupinu
Viktória Makovická