Štruktúra Mládeže SČK v Nových Zámkoch

Máš pred sebou otázku prečo sa pridať do Mládeže Slovenského Červného kríža? Chcel by si sa stať súčasťou najväčšej humanitárnej organizácie na svete? Členstvo v mládeži ti ponúka množstvo nových vedomostí a skúseností, ktoré ťa posunú vpred na ceste sebarealizácie, ktorou budeš kráčať s myšlienkou, ktorá nám všetkým udáva smer. A tým je nezištne pomáhať a robiť ľudí okolo nás šťastnými. Ak máš chuť odovzdať niečo ďalej a zmysluplne tráviť svoj voľný čas v kruhu rovesníkov, si na správnom mieste. Pridaj sa do Mládeže Slovenského Červeného kríža v Nových Zámkoch a obohať svojou dobrovoľníckou prácou seba a ľudí, ktorí si zaslúžia našu pomoc a podporu.

ÚZEMNÁ RADA MLÁDEŽE SČK NOVÉ ZÁMKY

predsedníčka
Vanesa Doležajová

podpredsedníčka
Veronika Štefániková

Kontakt
E-mail: mladezscknovezamky@gmail.com
Tel. č. : 0910 318 194


Skupiny Mládeže Slovenského Červeného kríža

Skupina Mládeže SČK pri Gymnáziu Nové Zámky
Predseda
Tomáš Kukan
Podpredseda
Viktória Takacsová
Tretí člen ÚR M za skupinu
Daniel Kálazi

Skupina Mládeže SČK pri Gymnáziu v Šuranoch
Predsedníčka
Veronika Štefániková
Podpredsedníčka
Lea Zeleňáková
Tretí člen ÚR M za skupinu
Emma Kolláriková

Skupina Mládeže SČK pri Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch
Predsedníčka
Sabína Oršová
Podpredsedníčka
Viktória Štefanková
Tretí člen ÚR M za skupinu
Marko Vachulík