Oceňovanie darcov krvi v roku 2020

Ctení darcovia,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 Slovenský Červený kríž nebude do odvolania organizovať hromadné slávnostné oceňovanie mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi. Preto Vás prosíme, aby ste kontaktovali územný spolok SČK vo svojom meste alebo v mieste prechodného pobytu, ak by ste si chceli prevziať plaketu osobne. Ostatným darcom krvi, ktorí vypísali „Návrh na udelenie ocenenia“ a vhodili ho do schránky na odbernom mieste, bude plaketa s kartičkou držiteľa plakety doručená poštou.


Ďakujeme za pochopenie.

Ďalšie články