Poďakovanie dobrovoľníkom a zamestnancom SČK od prezidenta SČK

Vážení a milí červenokrižiaci, dobrovoľníčky, dobrovoľníci a zamestnanci,

zažívame nevídané, neslýchané. V tomto čase sa manifestujú charaktery, niektorí s pokorou sedia doma, iní s pocitom vlastnej neomylnosti a spupnosti porušujú odporúčania. Veľká skupina ľudí pracuje v sťažených podmienkach v prvej línii, pretože prácu prerušiť nemôžu. Je to príliš veľa profesií na to, aby som ich menoval, ale všetci vieme, ktorí to sú. Taktiež existuje množina, ktorá by mohla zostať v bezpečí izolácie, ale vyšli medzi ľudí a napriek riziku nákazy a možno až úmrtia pomáhajú tam, kde by nemuseli. Nedá im nepomáhať vyšší princíp vychádzajúci z ich charakteru. Sú to často hrdinovia bez mena a identity. Jediné, čo ich zviditeľňuje je nezištná pomoc tam kde je riziko vysoké a ich uniforma. Uniforma Červeného kríža.
Ja sám som prestal chodiť do školy, ale ďalej pravidelne slúžim v záchrannej službe. Časť voľna od učenia využívam na sledovanie médií a sociálnych sietí a som nesmierne hrdý na všetky zmienky o aktivitách Slovenského Červeného kríža. Či už ide o zvýšenie aktivít, ktoré ste robili ako asistencia seniorom, rozvoz jedla, alebo aktivity nové, ako osveta o hygiene pri pandémii v osadách, filtrovanie pacientov pred nemocnicami, šírenie know how v krízových štáboch. Nedajú sa menovať všetky aktivity, trvalo by to asi až do konca pandémie.
Prosím tých, ktorí dostanú tento status, aby spomenuli moju hrdosť a nesmiernu vďaku všetkým v teréne. Som neskutočne pyšný že som jeden z vás, aj keď teraz len vzdialene. Ďakujem vám za vašu obetavosť. Na vlastné aktivity budete spomínať ešte aj pred nenarodenými deťmi a vnúčatami. Žijeme v dobe, v ktorej sa z ničoho nič vyrojili hrdinovia v podobe červenokrižiakov v prvej línii. Umocnili ste týmto gestom všetky doterajšie aktivity SČK.
Prajem vám, aby ste všetko čo robíte dokončili bez ujmy na zdraví vašom a vašich blízkych.
S vďakou a úctou všetkým

Viliam Dobiáš, prezident SČK

Ďalšie články