Podpora terénnych sociálnych služieb  

Podporovať terénne sociálne služby Slovenského Červeného kríža znamená odbúravať spoločenskú izoláciu ľudí v núdzi. Zatiaľ čo u väčšiny z nás je hrozba sociálnej izolácie iba dočasným strašiakom, na Slovensku žije množstvo ľudí, ktorých sprevádza roky. Kvôli ich zdravotnému stavu, veku, alebo aj miestu bydliska sa na mnohé bežne dostupné miesta dostanú len ťažko. Práve im pomáha naša terénna sociálna služba.      

Terénne sociálne služby SČK sú tu napríklad aj pre ľudí v núdzi, ktorí nemajú možnosť dostať sa na zvolené miesto bez pomoci. Nejde iba o návštevy zdravotníckych zariadení, ale aj o cesty na úrady, súdy, do poisťovní, či za rodinnými príslušníkmi. Dôvody klientov sú rôzne – rolu môže zohrávať pokročilý vek, zdravie, aj ťažko dostupný terén bez verejnej dopravy. Inokedy klienti využívajú službu pre svojich blízkych. Pani Márii Vargovej takto uľahčujeme starostlivosť o dcéru. „Moja dcéra má ťažké zdravotné postihnutie. Službu využívame najmä na jej prepravu za rôznymi lekárskymi vyšetreniami. Je to vynikajúca pomoc a sme radi, že máme túto možnosť,“ povedala. Naši pracovníci odbúravajú vzniknuté bariéry medzi klientmi a okolitým svetom a znižujú stupeň ich izolácie. Klienti sa vďaka terénnym sociálnym službám opäť stávajú o niečo samostatnejší, čo má pozitívny vplyv aj na ich psychické zdravie. Okrem prepravy zabezpečujeme v rámci terénnych sociálnych služieb aj opatrovateľskú službu, sociálne poradenstvo či rozvoz šatstva a potravinovej pomoci. 

Naše spolky ročne realizujú desaťtisíce výjazdov na celom Slovensku. Vďaka týmto vozidlám sme zvýšili množstvo rozvezených obedov pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov a rozšírili sme naše služby aj o donášky nákupov, liekov a materiálnej pomoci . 

Od spustenia projektu po prvý raz v roku 2017 nám Kaufland venoval už 27 vozidiel, z ktorých mnohé boli špeciálne upravené na prevoz klientov na invalidnom vozíku vďaka zabudovanej hydraulickej plošine.  
 

Pozrite si príbeh auta, ktoré má poslanie. 

Garáž.TV otestovala auto našich terénnych sociálnych služieb, vďaka ktorému sa ľudia odkázaní na pomoc druhých môžu dostať nielen k lekárovi, ale napríklad aj na výlet. Aj v tomto roku so spoločnosťou Kaufland pokračujeme v spolupráci, ktorá nám umožní rozširovať naše služby tak, aby sme sa dostali ešte bližšie k ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc.