Pomoc ľuďom po výbuchu v meste Prešov

Po tragédii v Prešove sa dvihla vlna solidarity na celom Slovensku.

Ďakujeme za dôveru a vďaka všetkým, ktorí chcú pomôcť a priniesli materiálnu pomoc do priestorov Slovenského Červeného kríža v Prešove.

Teraz je dôležité vyhodnotiť skutočné potreby ľudí zasiahnutých touto udalosťou, preto prosíme, aby ste k nám momentálne spontánne neprinášali ďalší materiál.

Sme v neustálom kontakte s Krízovým štábom, pracujeme tiež v zriadenom Centre sústredeného sociálneho zabezpečenia a pripravujeme stravu pre záchranné zložky. Akonáhle budú stanovené ďalšie potrebné kroky, budeme informovať, ako môžete pomôcť či už priamov v Prešove alebo prostredcníctvom iného územného spolku SČK.

Aktuálne stále môžete finančne prispievať na oficiálny účet, ktorý zriadilo Mesto Prešov: 

Číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229

Variabilný symbol:  6122019

 Ďakujeme!

Po tragédii v Prešove sa dvihla vlna solidarity na celom Slovensku. 

Ďakujeme za dôveru a vďaka všetkým, ktorí chcú pomôcť a priniesli materiálnu pomoc do priestorov Slovenského Červeného kríža v Prešove. 

Ďalšie články