Ako sa chrániť pre nákazou Covid-19

DODRŽIAVAJTE PREVENTÍVNE OPATRENIA, KTORÉ SÚ ÚČINNÉ VO VZŤAHU KU KVAPÔČKOVÝM NÁKAZÁM

  • umývajte si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej 40 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
  • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
  • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
  • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
  • dodržiavajte vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha,
  • vyhýbajte sa oblastiam s vysokou koncentráciou ľudí,
  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov, niekoľkokrát denne nárazovo vetrajte,
  • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

Ďalšie články