2%

Venujte nám svoje 2% a podporte našu činnosť. Vďaka Vašim 2 % vieme pomáhať mnohým, ktorí to potrebujú. Aj vďaka darom od ľudí ako ste Vy, môžeme prevádzkovať prepravnú službu,  zariadenie opatrovateľskej služby, požičovňu zdravotníckych pomôcok, jedáleň pre seniorov a rozvoz stravy pre seniorov do domácnosti. Môžete si byť istí, že Vaše dary využijeme tým najlepším spôsobom / na sociálne aktivity, výučbu prvej pomoci, či pomoc tým, ktorí sa ocitli v núdzi. Vaša podpora nám umožní poskytovať účinnejšiu a rozsiahlejšiu pomoc všetkým ľuďom, ktorí na ňu čakajú – ĎAKUJEME.

Venujte nám svoje 2% a podporte našu činnosť. Vďaka Vašim 2 % vieme pomáhať mnohým, ktorí to potrebujú. Aj vďaka darom od ľudí ako ste Vy, môžeme prevádzkovať prepravnú službu,  zariadenie opatrovateľskej služby, požičovňu zdravotníckych pomôcok, jedáleň pre seniorov a rozvoz stravy pre seniorov do domácnosti. Môžete si byť istí, že Vaše dary využijeme tým najlepším spôsobom / na sociálne aktivity, výučbu prvej pomoci, či pomoc tým, ktorí sa ocitli v núdzi. Vaša podpora nám umožní poskytovať účinnejšiu a rozsiahlejšiu pomoc všetkým ľuďom, ktorí na ňu čakajú – ĎAKUJEME.

 

Informácie k poukázaniu zaplatenej dane z príjmu pre právnické osoby:

Slovenský Červený kríž

Územný spolok Poprad

Karpatská 7

058 01  Poprad     

IČO: 00416223