3% sú o polovicu viac ako 2%. Prispejte nimi na činnosť SČK.

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2015 poukázať nie 2% ale až 3%. 

Ak nám chcete ako dobrovoľník poukázať 3% z dane, musíte získať potvrdenie o tom, že ste v roku 2014 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín.

 

Ak ste naším dobrovoľníkom, toto potvrdenie vám vystaví územný spolok, kde ste prácu vykonávali. Ak ste dobrovoľnícku prácu vykonávali pre inú organizáciu, toto potvrdenie vám vystaví daná organizácia či fyzická osoba. No svoje 3% môžete stále darovať práve nám.

Postup ako darovať 3%:

 

• Ak podávate daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane OZNAČTE, že poukazujete sumu do výšky 3%. POVINNOU prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín.

 • Ak ste zamestnancom, tak vo Vyhlásení uvediete sumu do výšky 3% a taktiež POVINNOU prílohou k Vyhláseniu sa stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín (+ Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky).