Be activ

Dňa 09. a 10. 09. 2016 sa v Poprade konal Festival Be active, ktorej sa zúčastnila aj Mládež SČK Poprad.

Dňa 09. a 10. 09. 2016 sa v Poprade konal Festival Be active, ktorej sa zúčastnila aj Mládež SČK Poprad. Festival Be activ bol rozdelení do troch častí:

                   1. časť sa konala v OC Fórum, kde Mládež SČK realizovala prednášku a názornú ukážku o

                       prvej pomoci.

                   2. časť sa konala v Kine Tatran.

                   3. časť pokračovala v parku, kde si široká verejnosť mohla vyskúšať prvú pomoc.