Bezpečnosť na cestách 2018

V týždni od 09. do 13. júla 2018 sa konala akcia v mestách Kežmarok, Svit a Levoča, kde dobrovoľníci a zamestnanci SČK v spolupráci s Policajným zborom SR preverili úroveň vedomostí vodičov z oblasti poskytovania prvej pomoci.

V týždni od 09. do 13. júla 2018 sa konala akcia v mestách Kežmarok, Svit a Levoča, kde dobrovoľníci a zamestnanci SČK v spolupráci s Policajným zborom SR preverili úroveň vedomostí vodičov z oblasti poskytovania prvej pomoci.